Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  

Jubilený rok sv. Martina
Obdobie5. 12. – 11. 12. 2016Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
4.12.2016
7.30
10.00
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA7.30 za farníkov
10.00 za pož. a zdravie Veroniky Olesovej
Pondelok
5.12.2016
6.00Roráty6.00 † Milan Čakloš
Utorok
6.12.2016
18.00Sv. Mikuláš, biskup, ľubovoľná spomienka Sv. omša s deťmi18.00 za požehnanie Stanislava (50 r.)
Streda
7.12.2016
6.00Roráty6.00 † Silvester Duda
Štvrtok
8.12.2016
6.30
18.00
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť – prikázaný sviatok6.30 za farníkov
18.00 za Božiu pomoc Emílii a Marekovi s rodinami
Piatok
9.12.2016

18.00

Piatok po 2. adventnej nedeli
Sv. omša s birmovancami
18.00 † Juliana Kubáňová – 1. výr. smrti
Sobota
10.12.2016
7.00
Sobota po 2. adventnej nedeli7.00 na úmysel kňaza
Nedeľa
11.12.2016
7.30
10.00
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA7.30 za farníkov
10.00 za pož. Márie Števuliakovej
 • Dnes poobede o 14.00 bude pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 • Roráty budú tento týždeň v pondelok a v stredu. Po rorátoch pozývam všetky deti na raňajky na faru.
 • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni, záväzný je jeden deň. Budeme sa modliť a prosiť za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, za duchovnú obnovu rodín a za pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Členov Hospodárskej rady farnosti pozývam na faru na poradu v stredu o 18.00.
 • Mesto Trstená a Farnosť Trstená organizujú spomienkovú slávnosť na Mons. Viktora Trstenského, v sobotu 10. decembra 2016, pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia. Program na nástenke.
 • MILODARY:
  • - p. Körbitz na kostol.............. ... 300,- €
  • - bohuznáma na kostol............ 200,- €
  • - bohuznáma na kostol............. 100,- €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 9. (Patrik ŠANGALA, Stanislav PASTOR ml., Miroslav FALLA, Ľubomír HAVRILA, Anna OBRTÁČOVÁ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová