Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  

Jubilený rok sv. Martina

Obdobie27. II. – 5. III. 2017Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
26.2.2017
7.30
10.00
8. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“7.30 za farníkov
10.00 poďak. za 65 r. života Jozefa Figuru
Pondelok
27.2.2017
18.00Pondelok 8. týždňa v období „cez rok“18.00 za požehnanie a zdravie Tobiasa
Utorok
28.2.2017
18.00Utorok 8. týždňa v období „cez rok“
18.00 za syna Jozefa
Streda
1.3.2017
6.30
18.00
POPOLCOVÁ STREDA
Začiatok Pôstneho obdobia
6.30 na úmysel kňaza
18.00 za zdravie Antona
Štvrtok
2.3.2017
18.00Štvrtok po Popolcovej strede18.00 † Mária
Piatok
24.2.2017

17.30
18.00

Piatok po Popolcovej strede
Prvý piatok v mesiaci
17.30 Krížová cesta
18.00 † Anna Dominová
Sobota
3.3.2017
17.00
18.00
Sobota po Popolcovej strede
Prvá sobota v mesiaci
17.00 Fatimská pobožnosť
18.00 † Alex Hubjak
Nedeľa
4.3.2017
7.30
10.00
9. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“7.30 za farníkov
10.00 za požehnanie rodiny Márie
 • Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď:
  • PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK: 17.00 – 18.00
  • PIATOK: 16.30 – 17.30
  • STREDA: nespovedá sa
  • Ku chorým: v piatok o 8.00.
 • 27. február (pondelok) je v našej diecéze Pamätným dňom Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. V tento deň si pripomíname jeho prevzatie úradu diecézneho biskupa.
 • Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. Prísny pôst, ktorý zaväzuje všetkých od 18. do 60. roku života, znamená zdržať sa mäsitých pokrmov, jesť iba trikrát do dňa, z toho iba raz dosýta. Pre ostatných od 14 rokov platí zdržiavanie sa mäsa. Pôst má vyjadrovať naše úprimné pokánie a snahu zmeniť svoj život. Bez tohto vnútorného obsahu by bol pôst iba bezduchý zvyk.
 • V pôstnom období bude pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok pred sv. omšou o 17.30 a v nedeľu o 14.00. Za vykonanú pobožnosť krížovej cesty možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
 • Nasledujúci týždeň NEBUDE sv. omša s deťmi ani sv. omša s birmovancami a ani štvrtková adorácia. Pripomínam tiež, že v stredu nebude sv. omša o 12.00 vo farskom kostole v Trstenej.
 • Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Pri jesennej zbierke v roku 2016 sa vyzbieralo 100.751,- €. Výnos tejto jarnej zbierky bude použitý na novopostavený Dom sv. Kataríny v Spišskej Novej Vsi. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za modlitby, obety a aj príspevky. Aj naďalej sú pripravení slúžiť tým, ktorí to potrebujú. Pán Boh zaplať!
 • Minulú nedeľu sa na Oravské centrum mládeže v našej farnosti vyzbieralo 945,28 €. Pán Boh zaplať!
 • 2% z vašich daní môžu pomôcť aj Spišskej katolíckej charite a Diecéznemu katechetickému úradu. Potrebné tlačivá sú vzadu na stolíku.
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 22. (Rudolf PALUGA, Rudolf FUKAS, Daniel ŠÁLKA, Ján ŠTEVULIAK, Ľubomír ŠTEVULIAK) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň. 

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová