Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  

Jubilený rok sv. Martina

Obdobie19. VI. – 25. VI. 2017Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
18.6.2017
7.30
10.00
JEDENÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“7.30 za farníkov
10.00 poďakovanie za 60 r. života Márie
Pondelok
19.6.2017
18.00Pondelok 11. týždňa v období „cez rok“18.00 za nenarodené deti
Utorok
20.6.2017
18.00Utorok 11. týždňa v období „cez rok“
Sv. omša s deťmi
18.00 za spolužiakov Márie
Streda
21.6.2017
7.00Sv. Alojz Gonzága, rehoľník, spomienka7.00 na úmysel
Štvrtok
22.6.2017
18.00Štvrtok 11. týždňa v období „cez rok“18.00 † Anna a Mária
Piatok
23.6.2017

18.00

NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO, slávnosť18.00 † Rozália a Jozef Figura
Sobota
24.6.2017
7.00
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť7.00 za zdravie Antona
Nedeľa
25.6.2017
7.30
10.00
12. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“7.30 za farníkov
10.00 za prvoprijímajúcich a ich rodiny
  • V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa po sv. prijímaní pomodlíme odprosujúcu modlitbu Najmilší Ježišu, predpísanú na tento deň. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní tejto modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Vždy v piatok po skončení sv. omše sa budeme v kostole modlievať Korunku Božieho milosrdenstva.
  • Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca („Halier sv. Petra“). Štedrým darcom vopred Pán Boh zaplať!
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 13. (obyvatelia obidvoch bytoviek) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová