Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie17. 10. – 23. 10. 2016Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
16.10.2016
7.30
10.00
29. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30 za farníkov
10.00 za členov Ruže Anny Šálkovej
Pondelok
17.10.2016
18.00Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník, sp.18.00 † Mária a Anton Škvarek
Utorok
18.10.2016
18.00Sv. Lukáš, evanjelista, sviatok
Sv. omša s deťmi
18.00 za zdravie

19.10.2016
7.00Streda 29. týždňa v období „cez rok“7.00 za rodinu A.
Štvrtok
20.10.2016
18.00Štvrtok 29. týždňa v období „cez rok“18.00 † z rodiny Lieskovských
Piatok
21.10.2016

18.00

Piatok 29. týždňa v období „cez rok“
Sv. omša s birmovancami
18.00 za jubilantov (55 r.)
Sobota
22.10.2016
7.00Sv. Ján Pavol II., pápež, ľubovoľná spom.7.00 poďakovanie za 55 r. života
Nedeľa
23.10.2016
7.30
10.00
30. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
Misijná nedeľa
7.30 za farníkov
10.00 za rodinu Jána Kabáča
 • OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI vždy pol hodiny pred sv. omšou (aj v nedeľu).
 • V sobotu 22. októbra sa v Krivej uskutoční Púť kňazov k bl. sestre Zdenke. Program začína o 17.30 sv. ružencom. Autobus sa ruší pre malý záujem.
 • Budúca nedeľa je misijnou nedeľou, dňom modlitieb za misie a misonárov. Pri tejto príležitosti bude na budúcu nedeľu tradičná zbierka na misie. Prosím vezmite do domácnosti aj časopis „Svetové misie“ (vzadu na stolíku). Je zadarmo.
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • 1. Daniel Hubjak, syn Daniela a Ľubomíry rod. Šprlovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Suchej Hore, a Katarína Chovančáková, dcéra Ľubomíra a Jany rod. Betuštiakovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Čimhovej. Ohlasujú sa dnes druhý raz.
  • 2. Peter Lieskovský, syn Jána a Veroniky rod. Kuráňovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Čimhovej, a Martina Kořinková, dcéra Petra a Oľgy rod. Žákovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Nižnej. Ohlasujú sa dnes prvý raz.
  • Kto vie o prekážke, ktorá by snúbencom bránila platne prijať Sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
 • FARSKÁ PÚŤ DO FATIMY: Už v predstihu vás chcem pozvať na našu farskú púť do Fatimy a Santiaga de Compostela, ktorá je naplánovaná na termín: 23. – 29. august 2017. Doprava: letecky – tam aj späť. Sprievodca: vdp. Michal Pitoniak. Cena: 790,- €. Bližšie info na nástenke.
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 2. (Pavol DUDA, Štefan DUDA ml., Stanislav GOREK, Milan GOREK, Milan KUBINČÁK) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová