Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, Farnosť Čimhová, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218
email: cimhova@kapitula.sk  

Pondelok

18.3.

Féria

18.o0

ZBP pre Valiku

Utorok

19.3.

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

18.o0

Jozef a Anna Lieskovskí

Streda

20.3.

Féria

7.00

ZBP Anna Janigová

Štvrtok

21.3.

Féria

18.o0

ZBP Drahomíru Janigovú

Piatok

22.3.

Féria

Sv. omša za účasti detí

18.00

Augustín a Veronika Fukas

Sobota

23.3.

Féria

7.30

Mária a Jozef Šinaľa

Nedeľa

24.3.

Tretia

Pôstna nedeľa

8.00

Za Boží ľud

10.00

Jozef a Mária KormančíkUpratovanie kostola. Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostol. Prosím o upratovanie kostola skupinu č. 9. Ján LUŽBEŤÁK, Martin FIGURA, Ľubomír PAĽA st., Ľubomír PAĽA ml., Patrícius LIESKOVSKÝ. PBZ!

 

1.   Úmysel KBS. Aby sa v Pôste viac zjednocovali s Kristom trpiacim a potom aj osláveným.  

2.   Na 1. pôstnu nedeľu sa v našich kostoloch konala jarná zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 374.21€ PBZ! Pôstna krabička. Je to už ôsmy rok, čo Slovenská katolícka charita organizuje počas pôstneho obdobia zbierku Pôstna krabička, z ktorej sú podporované charitné diela v krajinách subsaharskej Afriky.  

 

3.   Pôstny denník. Denník obsahuje čítania z daného dňa a krátky komentár - meditáciu. Je tam potom miesto, kde si môžeme zaznačiť svoje postrehy, modlitby, rozjímania. Je to výborná príležitosť sa stretnúť s Božím slovom tak pre nás kňazov ako i veriacich.

4.   Pobožnosť krížovej cesty. Dnes máme o 14.oo hod. hranú krížovú cestu detí, stretnutie o 13.oo hod. v kostole. V piatok pred sv. omšou, modlia sa miništranti a skauti, a v nedeľu o 14.oo hod. modlia sa Matky za deti.

5.   Dekanátna púť do Krakova. Púť Rodiny do Krakova ktorá sa mala konať 23.3.2019 sa ruší pre obsadenosť baziliky.

6.   Stretnutie matiek. V pondelok 18.3. máme stretnutie o 9.3o hod. Ďakujem.

7.   Deň počatého dieťaťa. Občianske združenie Fórum života organizuje „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve.

 

    Vyprosujem vám požehnaný pôstny čas.                                             

Milan Ferenčík, farár

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová