Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  

Jubilený rok sv. Martina
Obdobie16. I. – 22. I. 2017Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
15.1.2017
7.30
10.00
DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“7.30 za farníkov
10.00 † Milan a Cyril
Pondelok
16.1.2017
18.00Pondelok 2. týždňa v období „cez rok“18.00 za Romana a jeho rodinu
Utorok
17.1.2017
18.00Sv. Anton, opát, spomienka
Sv. omša s deťmi
18.00 † Veronika Čuchorová a starí rodičia
Streda
18.1.2017
7.00Streda 2. týždňa v období „cez rok“7.00 na úmysel ordinára
Štvrtok
19.1.2017
18.00Štvrtok 2. týždňa v období „cez rok“18.00 † Mária Kubinčáková
Piatok
20.1.2017

18.00

Piatok 2. týždňa v období „cez rok“
Sv. omša s birmovancami
18.00 poďakovanie za 55 r. manželstva Jozefa a Márie
Sobota
21.1.2017
7.00
Sv. Agnesa, panna a mučenica, spomienka7.00 † Augustín Števuliak
Nedeľa
22.1.2017
7.30
10.00
TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“7.30 za farníkov
10.00 † Rudolf Paluga
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť na konci sv. omše. Prosím, aby ste sv. ruženec pred sv. omšou v spomínanom týždni obetovali aj za jednotu kresťanov.
 • V piatok po sv. omši budem skúšať birmovancov – skupinu č. 1.
 • Farský úrad v Trstenej a Oravské centrum mládeže vás v Jubilejnom roku sv. Martina pozývajú na Stretnutie mužov, ktoré bude v sobotu 21. januára 2017 o 16.30 vo farskom kostole sv. Martina v Trstenej. Viac info na plagáte. V rámci Jubilejného roka sv. Martina bývajú tiež každú stredu o 12.00 sv. omše, tiež vo farskom kostole v Trstenej. Pred sv. omšou o 11.00 je možné sa tam aj vyspovedať.
 • PÚŤ DO FATIMY: Na Púť do Fatimy v auguste tohto roku sa treba záväzne prihlásiť do 15. februára 2017! Prihlasovať sa môžete v sakristii alebo na fare. Pri zápise treba doniesť zálohu 100,- €. Ak sa niekto prihlási a potom nebude môcť ísť, musí si nájsť náhradníka.
 • MILODARY:
  • bohuznáma rodina.......................... 200,- €
  • členovia Deviatnika sv. Rodiny....... 45,- €
  • členovia Deviatnika sv. Jozefa....... 50,- €
  • bohuznáma rodina.......................... 100,- €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 16. (Štefan ŠIMAĽA, Martin ŠEFČÍK, Štefan STAS, Jozef STAS, Anton LIESKOVSKÝ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová