Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  

Jubilený rok sv. Martina

Obdobie9.X. – 15.X. 2017Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
8.10.2017
7.30
10.00
DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30 za farníkov
10.00 † Oľga a Vladimír Pirožák
Pondelok
9.10.2017
14.30POHREBNÁ SV. OMŠA14.30 † Anna Kuľkovská
Utorok
10.10.2017
18.00Utorok 27. týždňa v období „cez rok“
Sv. omša s deťmi
18.00 za rodinu Daniela
Streda
11.10.2017
18.00
Sv. Jána XXIII., pápeža,
ľubovoľná spomienka
18.00 † Mária Kubinčáková
Štvrtok
12.10.2017
18.00Štvrtok 27. týždňa v období "cez rok"18.00 † Veronika a Augustín Fukas
Piatok
13.10.2017

7.00

Piatok 27. týždňa v období „cez rok“
7.00 na úmysel
Sobota
14.10.2017
14.00
15.00
Sobášne sv. omše
14.00 za novomanželov Michal Brnčal a Magdaléna Šimalová
15.00 za novomanželov Roman Badura a Barbora Maťúsová
Nedeľa
15.10.2017
7.30
10.00
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“7.30 za farníkov
10.00 za fatimských pútnikov
  • DEKANÁTNE MARIÁNSKE VEČERADLO: v piatok 13. októbra vo farskom kostole v Trstenej. Program: 17.30 - modlitba sv. ruženca, 18.15 - sv. omša, po sv. omši sviečkový sprievod s Eucharistiou a sochou Panny Márie.
  • MILODARY: novomanželia Lopušanovci - 50,- € Pán Boh zaplať!
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 5. (Ľubomír VARGA, Juraj GAVLAS, Róbert ZAŤKO, Marián DUDA, Daniel ONDRÍK) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová