Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie19. 9. – 25. 9. 2016Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
18.9.2016
7.30
10.00
25. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30 za farníkov
10.00 † páter Kalist Figura
Pondelok
19.9.2016
18.00Pondelok 25. týždňa v období „cez rok“18.00 za pož. Vladimíra Olesa (50 r.)
Utorok
20.9.2016
18.00Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci, spomienka
Sv. omša s deťmi
18.00 † Jozef Garbiar
Streda
21.9.2016
18.00Sv. Matúš, apoštol a evanjelista, sviatok7.00 na úmysel
Štvrtok
22.9.2016
18.00Štvrtok 25. týždňa v období „cez rok“18.00 † Margita a Štefan Pačecha
Piatok
23.9.2016

18.00

Sv. Pio z Pietrelčiny, kňaz, spomienka
Sv. omša s birmovancami
18.00 † Jozef Janiga
Sobota
24.9.2016
7.00Spomienka Panny Márie, ľubovoľná spom.7.00 na úmysel
Nedeľa
25.9.2016
7.30
10.00
26. NEDEĽA
V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.30 za farníkov
10.00 za požehnanie Márie
  • Dnes je zbierka na Diecézny katechetický úrad. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Nasledujúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
  • Dňa 20. septembra 2016 bude Svätý Otec František predsedať medzináboženskému stretnutiu, ktoré sa uskutoční v Assisi, a prosí, aby sa pri tejto príležitosti vo všetkých diecézach tento deň slávil ako Deň modlitby za pokoj. Za pokoj vo svete budeme prosiť aj my pri sv. omši v utorok.
  • Pán Boh zaplať ochotným chlapom, ktorí boli na brigáde!
  • Ešte sú voľné miesta v autobuse na fatimskú sobotu do Levoče, v sobotu 1. októbra 2016. Autobus nás vyvezie až hore k bazilike! Záujemcovia, zapíšte sa na zoznam vzadu na stolíku. Autobus je zadarmo, odchod autobusu cca o 7.00.
  • Pre mladých nad 18 rokov, ktorí skončili školu a nepokračujú v štúdiu, alebo sú bez práce či hľadajú životnú zmenu, ponúka občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže – možnosť stráviť rok v zahraničí ako dobrovoľník vo vybranej organizácii. Aktuálne sú voľné ponuky do Macedónska, Talianska a Poľska. Viac info na mobility@ozviac.sk. 
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 21. (Stanislav ŠÁLKA, Henrich ŠÁLKA, Rastislav FUKAS, Ján ŠIMAĽA, Anton KARAS, Boleslav JAŠURKA) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová