Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  


Obdobie11–17. XII. 2017Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
10.12.2017
7.30
10.00
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA7.30 za farníkov
10.00 poďakovanie za 40 r. života Evy
Pondelok
11.12.2017
6.00Roráty (sv. omša ku cti Panny Márie)6.00 za požehnanie Emílie
Utorok
12.12.2017
18.00Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spom.
Sv. omša s deťmi
18.00 za zdravie Štefánie
Streda
13.12.2017
6.00Roráty6.00 † Štefan Kovaľák
Štvrtok
14.12.2017
18.00Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, sp.18.00 † z rodiny Borovkovej
Piatok
15.12.2017

18.00

Piatok po 2. adventnej nedeli18.00 † Mária, Anna a Ján Šefčík
Sobota
16.12.2017
7.00Sobota po 2. adventnej nedeli7.00 † Angela a Ľudovít Šálka
Nedeľa
17.12.2017
7.30
10.00
TRETIA DVENTNÁ NEDEĽA7.30 za farníkov
10.00 za členov Deviatnika sv. Jozefa
  • Od soboty sa začína v našom dekanáte predvianočné spovedanie. Rozpis spovedania je na nástenke. V Čimhovej bude sv. spoveď pred vianočnými sviatkami v pondelok 18. decembra od 13.30 do 15.30.
  • Vo štvrtok po sv. omši bude spoločné zasadanie farskej hospodárskej a farskej pastoračnej rady na fare. Zoznam členov rád je na nástenke.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 14. (Pavol PAČECHA, Silvia PAČECHOVÁ, Marián KORBEĽ, Pavol CHŇAPKO, Vladimír FUKAS) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová