Dni svätého Imricha


DNI SVÄTÉHO IMRICHA 2009
odpustová duchovná obnova
5.11. – 8.11.2009

PROGRAM
ŠTVRTOK 5. novembra – slávnosť sv. Imricha, patróna kostola
 • 7.00   - sv. omša ku cti sv. Imricha
 • 18.00 - slávnostná sv. omša ku cti sv. Imrich,
  • celebruje vdp. Mgr. Róbert Tokár, správca farnosti Veľké Borové
PIATOK 6. novembra – prvý piatok mesiaca
 • 17.00  - sv. omša ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
 • po sv. omši eucharistická poklona
  • -  celebruje P. Bernardín Šmid, OFM
 • 20.00  -  Krížová cesta (cez dedinu alebo v kostole, podľa počasia)
SOBOTA 7. novembra – prvá sobota mesiaca
 • 10.00-12.00 – odpustová sviatosť zmierenia
  • -  vysluhujú viacerí kňazi z okolia
 • 16.00 - pobožnosť Fatimskej soboty
 • 17.00 - svätá omša ku cti Preblahoslavenej Panny Márie
  • - po svätej omši sviečkový sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie
  • - pobožnosť vedie a sv. omšu celebruje vdp. prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., farár v Klčove a prodekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
NEDEĽA 8. novembra – odpustová slávnosť sv. Imricha
 •  10.00     – slávnostná odpustová sv. omša ku cti nášho patróna sv. Imricha
  • - celebruje Mons. PaedDr. Andrej IMRICH, spišský pomocný biskup
  • - po svätej omši otec biskup slávnostne požehná nový Dom nádeje       
V tento deň každý, kto navštívi farský kostol a pozorne sa zúčastní na sv. omši môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému) získať ÚPLNÉ ODPUSTKY.
dni sv. Imricha
odpust sv imrich - plagat
  
dni sv. Imricha
 

 
 
 
Farnosť Čimhová