Kontakt

Farár:   ThLic. Milan Ferenčík
email: cimhova@kapitula.sk
mob: 
tel: 043/ 5384 218

Kostolník: Lieskovský Anton
mob: 0903 749 493

Hospodárska rada
:

Funkčné obdobie farskej rady je 5 rokov. Noví členovia farskej rady budú menovaní dekrétom a po zložení sľubu člena hospodárskej rady farnosti sú jej právoplatnými členmi.

Pastoračná rada: