Lektorská služba

    

7.4. 2019   5. Nedeľa v pôstnom období

Č1: Iz 43,16-21;
Č2:  Flp 3,8-14;

  • 8:00    MUDr. M. Števuliaková, J. Števuliak
  • 10.00   D. Lieskovská, J. Dudová

14.4.2019    Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Č1: Iz 50,4-7;
Č2: Flp 2,6-11;

  • 8:00     Z. Šimaľová, P. Štober
  • 10:00   Mgr. L. Števuliaková, Ľ. Števuliak

18. 4. 2019  Zelený štvrtok Pánovej večere
Č1: Ex 12,1-8.11-14;
Č2: 1 Kor 11,23-26;

  • 18:00     Mudr. Števuliaková, J. Števuliak

19.4. 2019   Veľký piatok –Slávnosť utrprnia a smrti Pána

 
Č1: Iz 52,13-53,12;
Č2: Hebr 4,14-16; 5,7-9;


15:00       Mgr. L. Števuliaková,  Ľ. Števuliak

 

20.4. 2019   Biela sobota Veľkonočná vigília

Ć1: Gn 1.1-2.2;  Č2 :Ex14,15-15; Č3 : Iz 55,1-11; Č 4 :Rim 6,3-11

  • 19:45  Z. Šimaľová, R. Dudová, D. Lieskovská, R. Fukas
 

21.4. 2019   Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Č1: Sk 10,34a.37-43;
Č2: Kol 3,1-4;

·         8:00     Mgr. L. Števuliaková, Ľ. Števuliak

·         10.00   MUDr. M. Števuliaková,  J. Števuliak

22.4. 2019   Veľkonočný pondelok

Č1: Sk 2,14.22-32;

8: 00  R. Fukas

10:00   P. Štober


 

 
 
 
Farnosť Čimhová