Lektorská služba

22.4. 2019   Veľkonočný pondelok

Č1: Sk 2,14.22-32;

8: 00  R. Fukas

10:00   P. Štober

28.4. 2019   Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Č1: Sk 5,12-16;
Č2:  Zjv 1,9-11a.12-13.17-19;

5. 5. 2019   3.  Veľkonočná nedeľa

Č1: Sk 5,27b-32.40b-41;
Č2:  Zjv 5,11-14;

12. 5. 2019   4. Veľkonočná nedeľa

Č1: Sk 13,14. 43-52

Č2: Zjv: 7,9.14b-17

19. 5. 2019   5. Veľkonočná nedeľa

Č1: Sk 14,21b-27

Č2: Zjv: 21,1-5a

26. 5. 2019   6. Veľkonočná nedeľa

Č1: Sk 15,1-2.22-29

Č2: Zjv: 21,10-14.22-23

30. 5. 2019   Nanebovstúpenie Pána

Č1: Sk 1,1-11

Č2: Hebr 9,24-28;10,19-23

18:00  R. Štoberová, P. Štober

2. 6. 2019   7. Veľkonočná nedeľa

Č1: Sk 7,55-60

Č2: Zjv 22,12-14.16-17.20