Liturgický prehľad

čas

úmysel

Pondelok

15.4.

Veľkého týždňa

18.o0

ZBP pre Anna Janigová

Utorok

16.4.

Veľkého týždňa

18.o0

Božena Šimalova (40r. výr)

Streda

17.4.

Veľkého týždňa

7.00

kňaz Štefan Figura

Štvrtok

18.4.

Zelený štvrtok

18.o0

Na úmysel

Piatok

19.4.

Veľký piatok

15.00

Slávenie utrpenia a smrti Pána

Sobota

20.4.

Biela sobota

19.45

Veľkonočná vigília

Nedeľa

21.4.

Veľkonočná nedeľa

pánovho zmŕtvychvstania

8.00

Za Boží ľud

10.00

ZBP Jarmilu

Pondelok

22.4.

Veľkonočný pondelok

8.00

Za zdravie a Božiu pomoc