Kontakt

Farár:   ThLic. Milan Ferenčík
email: cimhova@kapitula.sk
mob: 
tel: 043/ 5384 218

Kostolník: Lieskovský Anton
mob: 0903 749 493

Hospodárska rada
:

 • Milan Ferenčík, predseda HR
 • Fukas Rudolf, Ing.
 • Lieskovský Anton, st.
 • Jozef Kovaľák
 • Lieskovský Patrícius
 • Pavol Štober - menovaný člen
Funkčné obdobie farskej rady je 5 rokov. Noví členovia farskej rady budú menovaní dekrétom a po zložení sľubu člena hospodárskej rady farnosti sú jej právoplatnými členmi.

Pastoračná rada:
 • Milan Ferenčík, predseda PR
 • Dudová Ráchel
 • Jašurka Dominik
 • Lieskovská Jarmila
 • Lieskovský Stanislav
 • Šefčík Ján ml.
 • Šimaľa Štefan ml.
 • Mgr. Števuliaková Lýdia, 
 • MUDr. Števuliaková Mária
 •   
 

 
 
 
Farnosť Čimhová