PAMÄTNÉ DNI


Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vyhlásil tieto
PAMÄTNÉ DNI BOŽIEHO SLUHU BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

  • 13. február – deň biskupskej vysviacky
  • 27. február – deň zaujatia úradu diecézneho biskupa
  • 1. júl – deň kňazskej vysviacky
  • 4. august – deň smrti
  • 14. november – deň narodenia

Otec biskup Štefan všetkých povzbudzuje k modlitbám za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka.

 

 
 
 
Farnosť Čimhová